Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"


Reģistrācijas Nr. 40003356507, Rūpniecības iela 38,
Madona, LV-4801,
Latvija

Tālrunis:+371 64807046,
Reģistratūra:+371 64860586,
slimnica@madonasslimnica.lv
 
 

Mazie iepirkumi 2019 (preces vai pakalpojumi no 10 000 līdz 41 999,99 euro, vai būvdarbi no 20 000 līdz 169 999,99 euro)

2019.gads

 Iepirkuma nosaukums Būvuzraudzības veikšana Madonas slimnīcas telpu vienkāršotas atjaunošanas darbiem Rūpniecības ielā 38, Madonā, Madonas novadā, LV 4801
 Iepirkuma Id.Nr. MNP SIA MS 2019/2/ERAF
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 18.02.2019., plkst.11.00
 Noteikumi Darbu apjomi

***

 Iepirkuma nosaukums Pacientu novērošanas monitoru piegāde
 Iepirkuma Id.Nr.MNP SIA MS 2019/1 
 Līgums tiks slēgts ar SIA "Arbor Medical Korporācija" reģ.Nr.40003547099, līgumcena EUR 14716,00 bez PVN.
Lēmums Līgums