Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"


Reģistrācijas Nr. 40003356507, Rūpniecības iela 38,
Madona, LV-4801,
Latvija

Tālrunis:+371 64807046,
Reģistratūra:+371 64860586,
slimnica@madonasslimnica.lv
 
 

Tirgus izpēte par piegādēm un pakalpojumiem līdz 9999,99 EUR

 

2020.gads

 ***

 Tirgus izpēte "Ūdensvada atzara, 4 kanalizācijas aku un trases remontdarbi"

 Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Hydra Baltic", reģistrācijas Nr.45403033860, līgumcena EUR 7747,10 bez PVN.

***

Tirgus izpēte "Elektrokoagulatora piegāde", id.Nr. MNP SIA MS 2020/9 

Rezultāta: Līgums tiks slēgts ar SIA "Mediq Latvija", reģistrācijas Nr.40103295181, līgumcena EUR 3674, 00 bez PVN.

***

Tirgus izpēte "Ķirurģiskā sūkņa piegāde" , id Nr. MNP SIA MS 2020/8

Reziltāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Arbor Medical Korporācija", reģistrācijas Nr. 40003547099, līgumcena EUR 2798,oo bez PVN. 

 ***

Tirgus izpēte "Medicīnas ierīču elektrodrošibas un funkcionālās pārbaudes, kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojums", id.Nr. MNP SIA MS 2020/7

Uzaicinājums

Piedāvajuma iesniegšanas termiņš: 27.03.2020., plkst.16.00.

***

Tirgus izpēte "Termometra, veļas ratu un ēdiena sadales ratu piegāde" , id.Nr. MNP SIA MS 2020/5/ERAF

Rezultāts: LĪgums tiks slēgts ar SIA "NMS Elpa", reģistrācijas Nr. 40003348336, līgumcena EUR 492,00 bez PVN.

***

Tirgus izpēte "Gaļas produktu piegāde", id. Nr. MNP SIA MS 2020/6

 Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA ”Rēzeknes gaļas kombināts”, reģistrācijas Nr.42403012397.

*** 

Tirgus izpēte "Par klīniskā audita veikšanas pakalpojumu medicīniskajā radiodiagnostikā", id.Nr. MNP SIA MS 2020/3

 Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA ”INLAB”, reģistrācijas Nr. 40103522689, līgumcena EUR 3235,20 bez PVN. 

*** 

 Tirgus izpēte "Insuflatora piegāde", id.Nr.MNP SIA MS 2020/4

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar Ārvalsts komersanta filiāle ”Olympus Sverige Aktiebolag  filiāle Latvijā”, reģistrācijas Nr. 40103938382, līgumcena EUR 6419.03 bez PVN. 

***

Tirgus izpēte "Operāciju lampas piegāde un uzstādīšana", id.Nr.MNP SIA MS 2020/1 

 Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Arbor Medical Korporācija", reģistrācijas Nr.40003547099, līgumcena EUR 11 500,00 bez PVN. 

*** 

 Tirgus izpēte "Dārzeņu piegāde", id.Nr.MNP SIA 2019/22

Rezultāts: līgums tiks slēgts ar ZS "Sviķi", reģistrācijas Nr. 47101000296, līgumcena 24 mēnešiem: līdz EUR 9999,99 bez PVN.

***

 2019.gads

 ***

Tirgus izpēte "Iekārta hemodialīzei, hemodiafiltrācijai un hemodiafiltrācijai, id.Nr. MNP SIA 2019/20

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "B.Braun Medical", reģistrācijas Nr.40003277955

 ***

 Tirgus izpēte "Madonas slimnīcas ortopēdiskās operācijas zāles izbūves būvdarbi”, id Nr. MNP SIA MS 2019/16

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Heta būve", reģistrācijas Nr. 45403014022.

 ***

 Tirgus izpēte "Ventilācijas sistēmas (iekārtas) piegāde, uzstādīšana un apkalpošana”, id Nr. MNP SIA MS 2019/15

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "AVK Konstrukcijas", reģistrācijas Nr.45403018325.

 ***

 Tirgus izpēte "Madonas slimnīcas personāla ģērbtuves un koridora remonts”, id Nr. MNP SIA MS 2019/14

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Heta Būve", reģistrācijas Nr..45403014022.


 ***

 Tirgus izpēte "Videolaringoskopa piegāde anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļas vajadzībām”, id Nr. MNP SIA MS 2019/13

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Tradintek", reģistrācijas Nr.40003308634.

*** 

Tirgus izpēte "Funkcionālo aprūpes gultu (5 gab.) piegāde Hemodialīzes nodaļas vajadzībām", id.Nr. MNP SIA MS 2019/10" 

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "NMS Elpa", reģistrācijas Nr.4000348336

*** 

 Tirgus izpēte "Elektromiogrāfijas un nervu vadīšanas izmeklējumu iekārtas noma", id.Nr.MNP SIA 2019/9

Rezultāts: lēmums netiks pieņemts  (zudusi vajadzība).

*** 

2018.gads

*** 

Tirgus izpēte - "Jauna gaisa plūsmas bezkontakta tonometra ar pahimetrijas funkciju piegāde", id.Nr.MNP SIA MS 2018/16.

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "KAVITA", reģistrācijas Nr.40003450524.

*** 

 Tirgus izpēte - "Pacientu monitora ar piederumu komplektu piegādi", id.Nr.MNP SIA MS 2018/2.

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Arbor Medical Korporācija", reģistrācijas Nr.40003547099. 

*** 

Tirgus izpēte - Stacionārās rentgeniekārtas "Raymat AS1-D" utilizēšanas pakalpojums, id.Nr. MNP SIA 2018/10

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "A.Medical", reģistrācijas Nr.40103599415.

***

Tirgus izpēte - Medicīnas ierīču elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes, kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojums, id.Nr. MNP SIA MS 2018/5

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "INLAB", reģistrācijas Nr.40103522689.

*** 

Tirgus izpēte - Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojums, id.Nr. MNP SIA MS 2018/4

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Radošo tehnoloģiju centrs", reģistrācijas Nr.50503427691.

***

Tirgus izpēte - Pacientu sildīšanas sistēmas piegāde, id.Nr. MNP SIA MS 2018/3

Rezultāts:Līgums tiks slēgts ar SIA "NMS Elpa", reģistrācijas Nr.4000348336

 *** 

Tirgus izpēte - Dārzeņu piegāde 2018.gadam, id.Nr. MNP SIA MS 2018/1

 Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar ZS "Sviķi", reģistrācijas Nr.  47101000296.

 ***

 2017.gads

Tirgus izpēte - Energoaudita veikšana Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", id.Nr. MNP SIA MS 2017/9

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "CMB", reģistrācijas Nr.43603024025.

 ***

Tirgus izpēte - darba apģērba un apavu piegāde, id.Nr. MNP SIA MS 2017/8

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "GRIF", reģistrācijas Nr.  40103003522.

***

 Tirgus izpēte - Saimniecības preču piegāde, id.Nr. MNP SIA MS 2017/7

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "A-birojs", reģistrācijas Nr.40003972121, un SIA "Prāna KO", reģistrācijas Nr.40003277283.

***

Tirgus izpēte - Remontdarbu materiālu piegāde, id Nr.MNP SIA MS 2017/6

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar A/S "Diāna", reģistrācijas Nr. 41203000447.

***

Tirgus izpēte - Santehnikas materiālu piegāde, id Nr.MNP SIA MS 2017/5

Rezultāts: tirgus izpēte pārtraukta.

***

Tirgus izpēte - Kancelejas preču piegāde, id Nr.MNP SIA MS 2017/4

SIA “Officeday Latvia”, reģistrācijas Nr.40003249449, un SIA “Biroju apgādes centrs”, reģ.Nr.40103229631.

***