You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ielādējam...

Nodaļas vadītāja Astrīda Svilāne
Nodaļas vecākā māsa Vita Kaverska

Kontakttālruņi:

  • Medicīniskā direktore, Ambulatorās nodaļas vadītāja - 64860584
  • Reģistratūra -  64860586
  • Diabēta kabinets - 64860582
  • Sieviešu konsultācija - 64860588
  • Plaušu slimību kabinets - 64860592
  • Psihiatra kabinets - 64860587

Diabēta kabinets

Ārste endokrinoloģe Rita Eglīte
Tālrunis kabinetā: 64860582

Lasīt vairāk...

Endoskopiju kabinets

Speciālisti: Ija Malkause
Fibrobronhoskopijas: ftiziopneimonoloģe Regīna Kazeļnika

Lasīt vairāk...

Fizikālās medicīnas kabinets

Fizikālās terapijas māsa: Līga Auleciema

Lasīt vairāk...

Rehabilitācijas nodaļa

Iepriekš pieteikties uz konsultāciju pa tālruni 27056451

Lasīt vairāk...

Funkcionālās diagnostikas kabinets

Funkcionālās diagnostikas māsa Sandra Bērziņa, tālrunis: 64860588

Lasīt vairāk...

Hemodialīzes dienas stacionārs

Pieteikties pa tālruni - 29436128 (nodaļas vadītāja V.Grotkere).

Lasīt vairāk...

Kardiologa kabinets

Tālrunis: 64860586
Ārste Ina Audže

Lasīt vairāk...

Ķirurģiskais kabinets

Pierakstīties reģistratūrā pa tālruni 64860586

Lasīt vairāk...

Neirologa kabinets

Neirologs Andis Audže

Lasīt vairāk...

Oftalmologa kabinets

Ārstes oftalmoloģes: Gundega Otvare, Inese Stubure
Pierakstīties reģistratūrā pa tālruni 64860586

Lasīt vairāk...

Onkoloģiskais kabinets

Ārste Ija Malkause
Pierakstītes reģistratūrā pa tālruni 64860586

Lasīt vairāk...

Otolaringologa kabinets

Ārste otolaringoloģe Rudīte Pivņenko
Pierakstīties reģistratūrā pa tālruni 64860586

Lasīt vairāk...

Plaušu slimību kabinets

Pneimonologs, kabineta vadītāja Regīna Kazeļnika
Tālrunis kabinetā: 64860592

Lasīt vairāk...

Psihiatra kabinets

Ārste psihiatre Aina Dreimane
Tālrunis kabinetā: 64860587

Lasīt vairāk...

Radioloģijas nodaļa

Radiologi: Vairis Grava, Olita Liberte, Rihards Jagmanis, Vera Juhno

Lasīt vairāk...

Sieviešu konsultācija

Ginekoloģes Ināra Koka, Anita Prušakeviča, Ilga Zepa
Tālrunis kabinetā: 64860588

Lasīt vairāk...