You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”, lai nodrošinātu atbilstošu pakalpojumu sniegšanu un uzlaboto esošo infrastruktūru slimnīcā, 2018. gada 20. jūnijā iesniedza projekta iesniegumu “Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūras uzlabošana”, Ident. Nr. 9.3.2.0/18/I/022 darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešās kārtas projektu konkursā.

Projekta mērķis - Uzlabot un modernizēt esošo Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūru, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

2018. gada 26. novembrī tika saņemts lēmums no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras par projekta “Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūras uzlabošana”, Ident. Nr. 9.3.2.0/18/I/022 apstiprināšanu.

Projekta īstenošanas periods - 2018. gada 1. decembris – 2021. gada 30. jūnijs.

Madonas slimnīca ir iegādājusies digitālo mamogrāfijas iekārtu

  • 12.03.2021

Lai radioloģijas nodaļa varētu veikt kvalitatīvus, mūsdienām atbilstošus digitalizētus mamogrāfijas izmeklējumus ERAF projekta “Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” infrastruktūras uzlabošana”, Ident. Nr. 9.3.2.0/18/I/022 ietvaros, slimnīca ir iegādājusies digitālo mamogrāfijas iekārtu. Iegādātā iekārta spēs nodrošināt arī augstu izšķirtspēju izmeklējuma attēliem.

Lasīt vairāk...

Iegādāta ultrasonoskopijas iekārta

  • 25.11.2020

Ultrasonogrāfijas iekārtu ar speciālajām izmeklējuma programmām ir piegādājis SIA “A.Medical” par kopējo summu EUR 87 093,38

Lasīt vairāk...

Iegādāta anestēzijas mašīnu ar monitoru

  • 12.10.2020

Anestēzijas mašīnu ar monitoru piegādi projekta ietvaros ir veicis SIA “Tradintek” par kopējo summu EUR 46 730,20

Lasīt vairāk...Arhīvs
2024 (1)   
2021 (2)   
2020 (6)   
2019 (6)   
2018 (2)