Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"


Reģistrācijas Nr. 40003356507, Rūpniecības iela 38,
Madona, LV-4801,
Latvija

Tālrunis:+371 64807046,
Reģistratūra:+371 64860586,
slimnica@madonasslimnica.lv
 
 

Arhīvs

Atklāti konkursi 2014
05.01.2014


Atklāti konkursi 2014


Iepirkuma priekšmets:
"Medikamentu un medicīnas preču piegāde"
Iepirkuma id.Nr.
MNP SIA MS-2014/14
Iepirkuma izziņošanas datums
04.07.2014
Piedāvājuma iesniegšanas datums
08.09.2014
Paredzamā līgumcena
EUR 134000 vai lielāka
Kontaktpersona
Par tehnisko specifikāciju-T.Golubeva :26356960, par procedūru - D.Ose - 64807046
Izpildītājs, līgumcena bez PVN %

SIA ”B.Braun Medical”, 40003277955 - 38894.20

SIA „MAGNUM MEDICAL”, 40003060393 - 261979.5                       

 SIA „Medeksperts”, 50003336771  -  1164.00 

SIA „TAMRO”, 40003133428 - 18201.84

 SIA „Medelens”, 40003383257  - 9786.50

AS „Recipe Plus”, 40003234547 - 108221.50

 SIA „UNIFARMA”, 40003472521 - 22140.80

SIA „ELPIS”, 40103114438 - 11145.70

AS ”Olainfarm”, 40003007246 - 2720.00

 SIA „FARM IMPEKS”, 40003269483  - 597.60

 SIA „BRIZ”, 50003027371  - 8062.36

 SIA „ELVIM”, 40103040641  - 591.12

 Nolikums   Lēmums      Nolikums ar papildinājumiem      Lēmums     Vienošanās, Līgums

Jautājumi un atbildes

 Jautājums:

 Noprecizēt  52.  poziciju Tert-Butylamini perindoprilum, Amlodipinum        10mg un 53 poziciju Quinaprilum, Hydrochlorothiazidum        20mg

   kādu medikamentu vajag ar vienu aktīvo vielu vai ar divām un kads/ kādi būs stiprumi. 

 Atbilde: Skaidrojums

  53 pozīcijai - QUINAPRILUM,  (20mg) Hydrochlorothiazidum (12.5mg) -  20/12.5 mg
52 poz.Tert-Butylamini perindoprilum (8mg) Amlodipinum (10mg) - 8/10 mg.
 

Jautājums:

1.Vai ir iespējams veikt grozījumus Nolikuma  9.2. punktā. Precizēt, kādas cenas norādāmas ar diviem cipariem aiz komata.

Atbilde: skaidrojums:

1.     Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo,  kopējo cenu katrai precei 24 mēnešiem norādot skaitļos ar divām ciparu zīmēm aiz komata.

Ja        Ja pretendentam nav iespējams vienas vienības cenu norādīt skaitļos ar divām ciparu zīmēm aiz komata, to var papildināt, norādot trīs zīmes aiz komata.

Jautājums: Vai 129 pozicijā Ferrum 20mg/ml-5ml vietā var piedāvāt Ferrum Lek amp, vai Cosmofer?

Atbilde: Jā, var.

 Jautājums:  vai ir iespēja veikt šadas izmaiņas līgumā:

4.1.  1. Līguma 2.1. punktā grozīt „24 stundu laikā”, aizstājot ar vārdiem un skaitli ”2 (divu) darba dienu laikā”. Papildus tam grozīt arī Līguma 4.1. punktu  „24 stundu laikā”  un aizstāt ar vārdiem un skaitli ”2 (divu) darba dienu laikā”.

2. Līguma 3.2. punktā, 6.2. punktā un 11.2.2. punktā   „3/4 no ražotāja noteiktā kopējā derīguma termiņa”, aizstāt ar „ 6 (seši) mēneši”.

3. Papildināt Līgumu ar 3.7. punktu ”Puses vienojas, ka īpašumtiesības uz Precēm saglabājas Piegādātājam līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir veicis pilnu     samaksu par precēm. Pasūtītājs saņemtās preces var brīvi realizēt savas darbības vajadzībām, izmantot Preces savu klientu apkalpošanai savas darbības ietvaros”.

   4.Izslēgt 9.3. punktu.

 5. Līgumu  papildināt ar šādu punktu: 

„11.4. Piegādātājam ir tiesības izbeigt Līgumu:

11.4.1. 15 dienas iepriekš par to brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs neveic samaksu par Precēm saskaņā ar līguma noteikumiem.

11.4.2. nekavējoties, ja Pasūtītājam beigušās tiesības (atļaujas) iegādāties zāles vai ja  uzsākts Pasūtītāja maksātnespējas process vai likvidācija”.

 Atbilde.  

    1. Iepirkuma komisija izmaiņas Līguma 2.1. punktā, 4.1.p.,  vienbalsīgi noraida, jo neatkarīgi no Pasūtītāja atrašanās vietas, slimnīcai ir pienākums nepieciešamo medikamentozo palīdzību sniegt nekavējoties, tāpēc, gadījumos, kad tas ir nepieciešams, slimnīca atstāj sev iespēju pasūtīt steidzamā kārtā. Tāpat arī ņemot vērā iepriekšējos iepirkumus, nav bijušas problēmas ar šādu piegādes laiku.   

2.  Iepirkuma komisija Līguma papildināšanu 3.7. punktā vienbalsīgi noraida, jo preces tiek izlietotas slimniekiem, nevis uzkrājas noliktavā, tāpēc īpašumtiesības uz tām saglabāt nav iespējams.   

3.  Iepirkuma komisija Līguma 9.3. punkta izslēgšanu vienbalsīgi noraida, jo tas paredz atkārtota zāļu nepiegādāšanas gadījumu un attiecīgas sankcijas.    

4.  Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj veikt šādus papildinājumus Līgumā:   

4.1. Līguma 3.2. punktā, 6.2. punktā un 11.2.2. punktā   „3/4 no ražotāja noteiktā kopējā derīguma termiņa”, papildināt ar „vai 6 (seši) mēneši”.  

 4.2. Līgumu  papildināt ar šādu punktu:

 „11.4. Piegādātājam ir tiesības izbeigt Līgumu:

11.4.1. Vienu mēnesi iepriekš par to brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs neveic samaksu par Precēm saskaņā ar līguma noteikumiem. 11.4.2.nekavējoties, ja uzsākts Pasūtītāja maksātnespējas process vai likvidācija”.   (skatīt:  Lēmums)

Sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu:  
Iepirkuma priekšmets:
"Ceļa locītavu un gūžas locītavu (bezcementa un cementējamo) endoprotēžu un to komponentu piegāde"
Iepirkuma id.Nr.
MNP SIA MS-2014/13
Iepirkuma izziņošanas datums
(NEPUBLICĒJOT paziņojumu par līgumu)

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta otrās daļas 2.punktu. 

 
23.05.2014
Piedāvājuma iesniegšanas datums
09.06.2014
Paredzamā līgumcena
EUR 134000 un lielāka
Kontaktpersona
D.Ose - 64807046.
Izpildītājs, līgumcena bez PVN %
SIA "B.Braun Medical", Reģ.Nr. 40003277955 - 482720.00 EUR 
Lēmums - pamatojums   Lēmums par sarunu rezultātu  Līgums

Iepirkuma priekšmets:
"Pārtikas produktu piegāde MNP SIA "Madonas slimnīca" vajadzībām"
Iepirkuma id.Nr.
MNP SIA MS 2014/05
Iepirkuma izziņošanas datums
14.02.2014
Piedāvājuma iesniegšanas datums
25.03.2014
Paredzamā līgumcena
EUR 42000 vai lielāka 
Kontaktpersona
D.Ose -64807046 
Izpildītājs, līgumcena bez PVN 21%  EUR

1.daļā – SIA „Sanitex”, Reģ.Nr.40003166842; -  12626.00

2.daļā - SIA "Forever" Reģ.Nr. 40003307535 - 4287.00
3.daļā – A/S „Lazdonas piensaimnieks”, Reģ.Nr.47103001811 - 16731.00

4.daļā – SIA „KABULETI FRUIT”, Reģ.Nr.40003959814 –1248.50 

5.daļā – SIA „Futurus Food”,Reģ.Nr.40003348586 – 5345.00

6.daļā – SIA „Sanitex”,Reģ.Nr.40003166842 – 1097.00 

7.daļā – SIA „LATGARD”,Reģ.Nr.40103626840  – 1219.47 

8.daļā – SIA „Madonas patērētāju biedrība” Ražotne ”Madonas maiznieks”, Reģ.Nr.50003062451  – 12536.00   

9.daļā -  SIA "Forever" Reģ.Nr. 40003307535 - 1053.00
10.daļā - SIA „KABULETI FRUIT”,Reģ.Nr.40003959814
–688.00 

Nolikums  Lēmums     Lēmums   

Līgums   Līgums    Līgums   Līgums    Līgums    Līgums    Līgums    

Jautājumi un atbildes
Jautājums:
1. Vai 5 dalā Bakaleja 5 graudu pārslu vietā var izmantor 4 graudu pārslas.

2. Vai ātri vārāmie rīsi ir tas pats, kas ātri vārāmās rīsu pārslas.

3. Vai var piedāvāt margarīnu, kas ir 15 kg kastēs.  

Atbilde:

1. Jā, var būt 4  graudu pārslas.

2. Jā, tās var būt ātri vārāmās rīsu pārslas.

3. Margarīnam jābūt maksimāli līdz 5 kg fasējumā, var būt arī mazāks (atbilstoši PVD prasībām - Slimnīcai nav atsevišķas telpas fasēšanai, samazinās uzglabāšanās termiņš, noteiktais fasējums atbilst nedēļas izlietojumam).Iepirkuma priekšmets:
"Modulārās sistēmas analizatoram Abbott Architect ci4100 nepieciešamo reaģentu imūnķīmijā un bioķīmijā piegāde"
Iepirkuma id.Nr.
MNP SIA MS 2014/03
Iepirkuma izziņošanas datums
23.01.2014
Piedāvājuma iesniegšanas datums
28.02.2014., Pl.11.00
Paredzamā līgumcena
EUR 42000 - vai lielāka.
Kontaktpersona
M.Pudāne - 64822936;64807091;D.Ose - 64807046
Izpildītājs, līgumcena bez PVN %
 SIA "Tamro" - 129885.48 EUR
Nolikums   Lēmums   Līgums
Jautājumi un atbildes: nav
 
       Atpakaļ