Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"


Reģistrācijas Nr. 40003356507, Rūpniecības iela 38,
Madona, LV-4801,
Latvija

Tālrunis:+371 64807046,
Reģistratūra:+371 64860586,
slimnica@madonasslimnica.lv
 
 

Arhīvs

Atklāti konkursi 2013
05.01.2013


Atklāti konkursi 2013

Iepirkuma priekšmets:
"Medicīnas preču piegāde ķirurģijai 2013.-2015.gadam
"

Iepirkuma id.Nr.
MNP SIA MS 2013/11
Iepirkuma izziņošanas datums
25.06.2013.
Piedāvājuma iesniegšanas datums

23.07.2013., plkst.11.00

Kontaktpersona
Par tehnisko specifikāciju-traumatologs Imants Stradiņš, 64807067 .Par iepirkuma procedūru-juriste Agrita Līcīte-Beitāne, 6486058

Izpildītājs, līgumcena bez PVN %

Lēmums pieņemts 12.09.2013

 Saskaņā ar iepirkumu komisijas vienbasīgo lēmumu, līguma slēgšanas tiesības tiek  piešķirtas sekojošiem piegādātājiem par līguma kopējo summu sekojoši bez PVN:

1.daļā: Kirurģiskais šujamais materiāls -  SIA „B.Braun Medical (reģ.Nr. 40003277955), par kopējo līguma summu  - 16 727.70 LVL 

 2.daļā: Ķirurģiskie materiāli – SIA „B.Braun Medical” (reģ.Nr. 40003277955), par kopējo līguma summu  - 6 740.00 LVL

3.daļā: Plāksnes, skrūves, stiprinājumi – SIA “ MALLI” (reģ.Nr. 40002061616), par kopējo līguma summu  - 9 719.00 LVL

Nolikums /Word fails/

 

Līgums;   Līgums 1.d. ; Līgums2  Sarakste
Iepirkuma priekšmets:
"Būvdarbi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem SIA "Madonas slimnīca" ēkās"
Iepirkuma id.Nr.
MNP SIA MS 2013/07/KPFI
Iepirkuma izziņošanas datums
29.05.2013.
Piedāvājuma iesniegšanas datums

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš

27.06.2013., plkst.11.00!!!

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme objekta apskatei - 10.06.2013., plkst.11.00.

Kontaktpersona
Par tehnisko specifikāciju-saimnieciskais direktors A.Elsts, 29451413.Par iepirkuma procedūru-juriste Agrita Līcīte-Beitāne, 6486058
Izpildītājs, līgumcena bez PVN %
 SIA "ASE", reģ.Nr. 44103021098, līgumcena LVL 121423,80

Nolikums /Word fails/

Nolikums ar 10.06.2013. apstiprinātajiem grozījumiem

Poliklīnika

Darbu apjomi/tāmes /Excel fails/

BD-apjomi_Papildus.xls(papildinājumi ar 31.05.2013.grozījumiem)

AVK2 AVK AVK IS AVK ISMS AVK SH /PVD fails/

Administrācijas ēka

Darbu apjomi /tāmes

Darbu apjomi/tāmes (ar 10.06.2013. grozījumiem)

AVK 1 AVK 2 AVK 3 AVK IS1 AVK IS2 AVK IS3 Paskaidrojumi

Infekciju slimību nodaļa

Darbu apjomi/tāmes

Darbu apjomi/tāmes (ar 10.06.2013. grozījumiem)

AVK AVK1 AVK IS AVK SM AVK_SM Paskaidrojumi

Katlu māja

Darbu apjomi/tāmes

Darbu apjomi/tāmes (ar 10.06.2013. grozījumiem)

Autogarāžas

Darbu apjomi/tāmes

Darbu apjomi/tāmes (ar 10.06.2013. grozījumiem)

Ārējais apgaismojums

Darbu apjomi/ tāmes

Sarakste 1

Sarakste 2

Sarakste 3 AR-1_Administracija AR-2_AutoGaraza AR-2_Katlu _maaja

Poliklīnika

AR01 AR02 AR03 Paskaidrojumi

Administrācijas ēka

AR01 AR2 Paskaidrojumi

Infekciju slimību nodaļa

AR01 AR02 AR03 Paskaidrojumi

Katlu māja

AR01 AR02 AR03 Paskaidrojumi

Autogarāžas

AR01 AR02 AR03 AR04 Paskaidrojumi

 

 

Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde MNP SIA "Madonas slimnīca" vajadzībām
Iepirkuma id.Nr.
MNP SIA MS 2013/03
Iepirkuma izziņošanas datums
29.01.2013.
Piedāvājuma iesniegšanas datums
26.02.2013., plkst.11.00.
Kontaktpersona
Par tehnisko specifikāciju-diētmāsa Ruta Soboļevska, 64860583 Par iepirkuma procedūru-juriste Agrita Līcīte-Beitāne, 64860583

Izpildītājs, līgumcena bez PVN %

Lēmums pieņemts 19.03.2013.

7.daļa – Garšvielas, piedevas un citi pārtikas produkti - SIA „Ažiņa komercfirma „Markets”, reģ.Nr.49502001606, līgumcena LVL 1162,88.

8.daļa - Maize - SIA "Madonas patērētāju biedrība", reģ.Nr. 50003062451, līgumcena LVL 8811.

9.daļa - Olas -  26.03.2013. saņemts SIA "Antaris" atteikums slēgt līgumu. Tā kā citu atbilstošu piedāvājumu nav - līgums netiks slēgts.

  Saskaņā ar iepirkumu komisijas vienbasīgo lēmumu, līguma slēgšanas tiesības tiek  piešķirtas sekojošiem piegādātājiem par līguma kopējo summu sekojoši bez PVN:

1.daļa - Svaiga gaļa un  subprodukti - SIA „Forevers”, reģ.Nr. 40003307535, līgumcena LVL 7134.00.

2.daļa - Gaļas produkti un izstrādājumi - SIA „Forevers”, reģ.Nr. 40003307535, līgumcena LVL 3741.10.

3.daļa - Piens un piena produkti - A/S „Lazdonas piensaimnieks”, reģ.Nr.47103001811, līgumcena LVL 12832,50.

4.daļa – Zivju izstrādājumi - SIA „Kabuleti Fruit”, reģ.Nr.40003959814, līgumcena LVL 1425,00.

5.daļa - Bakaleja - SIA „Ažiņa komercfirma „Markets”, reģ.Nr.49502001606, līgumcena LVL 3361,40.

6.daļa – Konservējumi - SIA „Ažiņa komercfirma „Markets”, reģ.Nr.49502001606, līgumcena LVL 1295,90.

Nolikums ar grozījumiem
(veikti iepirkuma priekšmeta grozījumi 3.daļā- Piens un piena izstrādājumi)

 

 

Iepirkuma priekšmets:
"64 slāņu datortomogrāfijas iekārtas piegāde "
Iepirkuma id.Nr.
MNP SIA MS 2013/02
Iepirkuma izziņošanas datums
26.02.2013.
Piedāvājuma iesniegšanas datums

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

30.04.2013., plkst.11.00.

Kontaktpersona
Par tehnisko specifikāciju-radioloģijas kabineta vadītājs Vairis Grava, 64822021 .Par iepirkuma procedūru-juriste Agrita Līcīte-Beitāne, 6486058
Izpildītājs, līgumcena bez PVN %
 Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle, līgumcena LVL 264957,00 bez PVN.

Nolikums /Word fails/

Telpu plāns

Nolikums ar 27.03.2013. grozījumiem

Sarakste 1

Sarakste 2

      Atpakaļ