Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"


Reģistrācijas Nr. 40003356507, Rūpniecības iela 38,
Madona, LV-4801,
Latvija

Tālrunis:+371 64807046,
Reģistratūra:+371 64860586,
slimnica@madonasslimnica.lv
 
 

Arhīvs

Mazie iepirkumi 2015
30.12.2015


Mazie iepirkumi

 Iepirkuma priekšmets

SARUNU PROCEDŪRA

Endokavitālās zondes "RIC5-9-D" piegāde ultrasonogrāfam "Voluson E6 BT 12"

 Iepirkuma id.nr. MNP SIA MS 2015/17
 Iepirkuma izziņošanas datums  04.12.2015.
 Kontaktpersona  A.Līcīte-Beitāne, tālr.64860583
 Izpildītājs, līgumsumma EUR bez PVN  SIA "Tradintek", reģ.Nr. 40003308634, EUR 9000,00.
 Lēmums  Procedūras pamatojums
 Līgums  
 

 

 Iepirkuma priekšmets  MNP SIA "Madonas slimnīca" darbinieku veselības apdrošināšana 2016.gadam
 Iepirkuma id.Nr.  MNP SIA MS 2015/16
 Iepirkuma izziņošanas datums  26.11.2015.
 Kontaktpersona  L.Klaucāne, 64807046, A.Līcīte-Beitāne, tālr.64860583
 Izpildītājs, līgumsumma EUR bez PVN

AAS "BALTA",  filiāle "Madonas nodaļa", reģ.Nr.40003049409, līgumsumma EUR 13929.36

Lēmums

Līguma teksts

Noteikumi

 

 Iepirkuma priekšmets

SARUNU PROCEDŪRA

“Būvprojekta SIA „Madonas slimnīca” ēkas fasādes (jumta) vienkāršota atjaunošana” autoruzraudzība”

 Iepirkuma Id.Nr.  MNP SIA MS 2015/15
 Iepirkuma izziņošanas datums  04.11.2015.
 Piedāvājuma iesniegšana  līdz 06.11.2015., plkst.11.00
  Kontaktpersona   A.Līcīte-Beitāne, tālr.64860583
  Izpildītājs, līgumsumma EUR bez PVN  SIA "B&L projekti", reģ.Nr. 45403026924, līgumsumma EUR 250,00 bez PVN + 25,00 EUR/h bez PVN.
 Lēmums par sarunu procedūras piemērošanu

Instrukcija

Lēmums

Līgums 


* * * * * * * * * * * *

 Iepirkuma priekšmets  Dārzeņu piegāde 2015./2016.gadam
 Iepirkuma Id.Nr. MNP SIA MS 2015/14
 Iepirkuma izziņošanas datums  19.10.2015.
  Piedāvājuma iesniegšana  30.10.2015., plkst.11.00
  Kontaktpersona  Par tehnisko specifikāciju Jana Ūdre, par iepirkuma noteikumiem A.Līcīte-Beitāne, tālr.64860583

  Izpildītājs, līgumsumma EUR bez PVN

 

       Iepirkuma priekšmeta 1.daļa Kartupeļi - Z/S „SVIĶI”, Reģ.Nr. 47101000296, summa bez 21% PVN EUR 3200.00;

     Iepirkuma priekšmeta 2.daļa Burkāni - Z/S „SVIĶI”, Reģ.Nr. 47101000296, summa bez 21% PVN EUR 280.00

        Iepirkuma priekšmeta 3.daļa Bietes - SIA „KABULETI FRUIT”, Reģ.Nr. 40003959814, summa bez 21% PVN EUR 160.00.

 Iepirkuma priekšmeta 4.daļa Sīpoli - SIA “LAKI FRUIT”, reģistrācijas Nr.40003669241, summa bez 21% PVN EUR 143.00.

Iepirkuma priekšmeta 5.daļa Ķiploki - SIA „KABULETI FRUIT”, Reģ.Nr. 40003959814, summa bez 21% PVN EUR 68.25.

Iepirkuma priekšmeta 6.daļa Svaigi galviņkāposti   - Z/S „SVIĶI”, Reģ.Nr. 47101000296, summa bez 21% PVN EUR 400.00.

Iepirkuma priekšmeta 7.daļa Skābi kāposti - Z/S „SVIĶI”, Reģ.Nr. 47101000296, summa bez 21% PVN EUR 450.00.

 Jautājumi un atbildes

 Noteikumi

  Lēmums

Līgums Līgums 

* * * * * * * * * * *

 Iepirkuma priekšmets  Nieru aizstājējterapijas nodrošinājuma piederumu piegāde
 Iepirkuma  Id.Nr.  MNP SIA MS 2015/12
 Iepirkuma izziņošanas datums  06.10.2015.
 Piedāvājuma iesniegšana  19.10.2015., plkst.11.00
 Kontaktpersona  Par tehnisko specifikāciju Vera Grotkere, 64807079, par iepirkuma noteikumiem A.Līcīte-Beitāne, tālr.64860583
 Izpildītājs, līgumsumma EUR bez PVN  SIA "B.BRAUN MEDICAL", EUR 36 037.30
 Jautājumi un atbildes

 Noteikumi

  Lēmums Līgums 

**********************

 

Iepirkuma priekšmets  SIA "Madonas slimnīca" ēkas fasādes (jumta) vienkāršotā atjaunošana
 Iepirkuma Id.Nr.  MNP SIA MS 2015/11
Iepirkuma izziņošanas datums  11.09.2015.
Piedāvājuma iesniegšana  25.09.2015., plkst.11.00
Kontaktpersona  Par tehnisko specifikāciju I. Iesalnieks, tālr. 28736355; Iepirkuma noteikumiem A.Līcīte-Beitāne, tālr.64860583
Izpildītājs, līgumsumma EUR bez PVN

 SIA "CELTCOM", reģ.Nr. 44102015983. Līgumsumma EUR 950941.36 bez PVN.

Lēmums Līgums

Jautājumi un atbildes 

 Noteikumi

AR-1   AR-2

22.09.2015. saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes:

 1) Jautājums: Vai izvēlētā jumta seguma valcprofila vertikālās šuves savienojums ir pieļaujams ar saucamo “klik” savienojumu, bez mehāniskas iejaukšanās vertikālās šuvēs , vai arī vertikālā šuve ir jāvālcē mehāniski ar tiem paredzētajiem instrumentiem. Pēc ražotāja teiktā, abi savienojumi ir vienlīdz noturīgi, “klik” savienojums ir jaunāka tipa un pasargā šuves no Pural mat pārklājuma mehāniskas bojāšanas. 
Vai var pamatot, kādēļ valprofila garums ir izvēlēts pēc vecās montāžas sistēmas, kur vienas loksnes valcprofila garums ir 1,2m, šajā gadījumā tiks radītas neskaitāmas horizontālas šuves, kuras samazinās jumta ilgmūžību.
Sazinoties ar valcprofila ražotājiem viņi apstiprināja, ka nav pamatots lēmums valcprofilu sadalīt pa 1,2m garām loksnēm, labāk tās montēt visā garumā vienā laidā, kas samazinās horizontālo šuvju skaitu un paildzinās jumta ilgmūžība. 

Atbilde:

Valcpofilam saglabājam dubulto falci, tā jāvalcē mehāniski ar tam paredzētiem instrumentiem.
Valcpofila loksnes garums l = 1.20m - projekta kļūda, tādēļ nepieciešamais Valcpofila loksnes garums l = 6.0m , šuves veidot pamīšus , bet simetriski.

2) Jautājums: Vai kokmateriālam (dēļu klājumam un plēves latojumam)   jābūt apstrādātam ar antiseptiķi? Rūpnieciski vai arī kokmateriālus var apstrādāt uz vietas?

Atbilde: Kokmateriālus (dēļu klājums un plēves latojums)  var apstrādāt ar  antiseptiķi uz vietas.

3) Jautājums: Vai kokmateriālam (dēļu klājumam un plēves latojumam) jābūt rūpnieciski apstrādātam ar ugunsdrošo pārklājumu, vai arī kokmateriālus varēs apstrādāt objektā uz vietas, apliecinot to ar segto aktu?

Atbilde: Kokmateriālus (dēļu klājums un plēves latojums) var apstrādāt ar  ugunsdrošo pārklājumu objektā uz vietas, apliecinot to ar segto darbu aktu.


* * * * * * * * * * *

 

 Iepirkuma priekšmets  Darba apģērbu un apavu piegāde
 Iepirkuma  Id.Nr.  MNP SIA MS 2015/10
 Iepirkuma izziņošanas datums  07.09.2015.
 Piedāvājuma iesniegšana  18.09.2015., plkst.11.00
 Kontaktpersona  Par tehnisko specifikāciju un iepirkuma noteikumiem A.Līcīte-Beitāne, tālr.64860583
 Izpildītājs, līgumsumma EUR bez PVN

 Pamatojoties uz Iepirkuma dokumentācijas 5. punktu un „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta 2.daļu, 8.2  panta 2.daļu un 9.daļu, komisija vienbalsīgi nolēma:

Iepirkuma priekšmeta 1.daļā Darba apģērbs medicīniskajam personālam

Līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam: SIA “Prāna Ko”, reģistrācijas Nr. 40003277283, par kopējo līguma summu – 2827,60 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Iepirkuma priekšmeta 2.daļā Darba apģērbs saimnieciskajam personālam iepirkumu izbeigt bez rezultātiem, jo nav atbilstošu piedāvājumu.

Iepirkuma priekšmeta 3.daļā Pavāru komplekts

Līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam: SIA “Prāna Ko”, reģistrācijas Nr. 40003277283, par kopējo līguma summu – 339,30EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Iepirkuma priekšmeta 4.daļā Darba apavi medicīniskajam personālam

Līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam: SIA “FORŠI”, reģistrācijas Nr. 40103308999, par kopējo līguma summu – 3710,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Iepirkuma priekšmeta 5.daļā Darba apavi saimnieciskajam personālam

Līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam: SIA “RAMODA” , reģistrācijas Nr. 40103533324,  par kopējo līguma summu – 422.50 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

 Jautājumi un atbildes

 Noteikumi

Lēmums  Līgums Līgums Līgums

 

*************************

Iepirkuma priekšmets  Medicīnas preču laboratorijas darbībai nodrošināšanai piegāde
 Iepirkuma Id.Nr.  MNP SIA MS 2015/9
Iepirkuma izziņošanas datums  18.05.2015.
 Piedāvājuma iesniegšana  01.06.2015., plkst.11.00
 Kontaktpersona  Par tehnisko specifikāciju M.Ruicēna, tālr.: 64807091, par iepirkuma noteikumiem A.Līcīte-Beitāne, tālr.64860583
Izpildītājs, līgumsumma EUR bez PVN
SIA "Sarstedt", reģ.Nr. 40003307111, piedāvātā līgumcena: EUR 13237.20 bez PVN.
 Jautājumi un atbildes

Noteikumi Lēmums Līgums 

  ****************************

 Iepirkuma priekšmets

 Malkas piegāde
 Iepirkuma Id.Nr.  MNP SIA MS 2015/8
Iepirkuma izziņošanas datums  07.05.2015.
Piedāvājuma iesniegšana  25.05.2015., plkst.11.00
Kontaktpersona Par tehnisko specifikāciju A.Elsts, par iepirkuma noteikumiem A.Līcīte-Beitāne, tālr.64860583
Izpildītājs, līgumsumma EUR bez PVN
SIA "Holzwerke Lubāna", reģ.nr. 40003230494, piedāvātā līgumcena: EUR 39 960,00 bez PVN.
 Jautājumi un atbildes

Noteikumi Lēmums Līgums

 ****************************

 Iepirkuma priekšmets Iekārtas piegāde hemodialīzei, hemofiltrācijai un hemodiafiltrācijai
 Iepirkuma ID Nr.  MNP SIA MS 2015/7
 Iepirkuma izziņošanas datums  28.04.2015.
 Piedāvājuma iesniegšana  12.05.2015., plkst.11.00
 Kontaktpersona Par tehnisko specifikāciju - Vera Grotkere, tālr. 64807079; par iepirkuma noteikumiem Agrita Līcīte-Beitāne, tālr. 64860583
 Izpildītājs, līgumsumma EUR bez PVN  SIA "B.Braun Medical", reģ. Nr. 40003277955, piedāvātā līgumcena: EUR 20 660.00 bez PVN.
 Jautājumi un atbildes Noteikumi Lēmums  Līgums

Iepirkuma priekšmets  MNP SIA "Madonas slimnīca" stāvlaukuma transporta līdzekļiem pārbūve
 Iepirkuma ID Nr.  MNP SIA MS 2015/6
 Iepirkuma izziņošanas datums  24.04.2015.
 Piedāvājuma iesniegšana  12.05.2015., plkst.11.00.
 Kontaktpersona Par tehnisko specifikāciju - saimnieciskais direktors Alberts Elsts, par iepirkuma noteikumiem juriste Agrita Līcīte-Beitāne, tālr. 64860583 
 Izpildītājs, līgumsumma EUR bez PVN  SIA "A.A.&būvkompānijas", reģ.Nr. 45403016042, līgumcena EUR 32937,90 bez PVN.
 Dokumentācija

Noteikumi   Līgums Vienošanās 1

Topogrāfiskais plāns      Skaidrojošais apraksts

AR -1      AR -2     AR -3     AR - 3     AR - 4       ĢP - 1       ĢP - 2 

Izspraušanas punkti         Atbalsta punktu saraksts   

Atskaite

Jautājumi un atbildes  Lemums
 

Iepirkuma priekšmets: 

 Medicīnas ierīču kalibrēšanas, verificēšanas, elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes  
Iepirkuma ID Nr.   MNP SIA MS 2015/05
Iepirkuma izziņošanas datums  18.03.2015.
Piedāvājuma iesniegšana  30.03.2015., plkst.11.00
Kontaktpersona  Par tehnisko specifikāciju - darba aizsardzības inženiere Janīna Daļecka, par iepirkuma noteikumiem juriste Agrita Līcīte-Beitāne, tālr. 64860583 
Izpildītājs, līgumsumma EUR bez PVN 

1.daļa - SIA "RoLa", reģistrācijas Nr. 40003064041, līgumsumma EUR bez PVN 3903,00;

2.daļa - SIA "RoLa", reģistrācijas Nr. 40003064041, līgumsumma EUR bez PVN 1339,00;

3.daļa - SIA "INLAB", reģistrācijas Nr.40103522689, līgumsumma EUR 4171,94.

Dokumentācija

[Noteikumi ][Lēmums] Līgums Līgums

Jautājumi un atbildes  Nav

* * * * * * * * * * *

Sarunu procedūra:  Medicīniskā skābekļa gazifikācijas un uzglabāšanas sistēmas noma un tai nepieciešamā medicīniskā skābekļa piegāde
Iepirkuma ID Nr.   MNP SIA MS 2015/03
Līguma izpildes tiesības piešķirtas SIA "ELME MESSER L", reģistrācijas Nr. 40003284675, līgumsumma EUR bez PVN 6480,00
Dokumentācija [Noteikumi] [Lēmums] Līgums
Jautājumi un atbildes  Nav
   
   

 * * * * * * * * * * *

Iepirkuma priekšmets:  Rezektoskopijas sūkņa ar balansēšanas sistēmu piegāde
Iepirkuma ID Nr.   MNP SIA MS 2015/02
Iepirkuma izziņošanas datums  09.02.2015.
Piedāvājuma iesniegšana  20.02.2015., plkst.11.30
Kontaktpersona Par tehnisko specifikāciju - ginekoloģe Ligita Audže, 64860588, par iepirkuma noteikumiem juriste Agrita Līcīte-Beitāne, tālr. 64860583
Izpildītājs, līgumsumma EUR bez PVN  SIA "Olympus Latvia", reģistrācijas Nr. 40003405658, līgumcena EUR bez PVN 4853,90.
Dokumentācija [Noteikumi] [Lēmums] Līgums
Jautājumi un atbildes  Nav
   
   

* * * * * * * * * * *

Iepirkuma priekšmets:  Veidlapu izgatavošana un piegāde MNP SIA "Madonas slimnīca" vajadzībām
Iepirkuma ID Nr.   MNP SIA MS 2015/1
Iepirkuma izziņošanas datums  09.02.2015.
Piedāvājuma iesniegšana  20.02.2015., plkst.11.00
Kontaktpersona Par tehnisko specifikāciju - statistiķe Inese Zepa, par iepirkuma noteikumiem juriste Agrita Līcīte-Beitāne, tālr. 64860583
Izpildītājs, līgumsumma EUR bez PVN   SIA "ABC Jums", reģ.Nr. 40003331819, līgumsumma Eur 1 314,56 bez PVN.
Dokumentācija [Noteikumi] [Lēmums] Līgums
Jautājumi un atbildes  
   
   
* * * * * * * * * * *
 
 
   
   
 
 


   
   
   


 
      Atpakaļ