You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"

Reģistrācijas Nr. 40003356507, Rūpniecības iela 38,
Madona, LV-4801,
Latvija

Reģistratūra:+371 64860586

Administrācijas tālrunis: +371 64807046
pasts@madonasslimnica.lv