You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Cienījamais pacient!

Lai uzzinātu, kā Jums klājās, uzturoties SIA „Madonas slimnīca”, lūdzam aizpildīt aptaujas anketu. Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks izmantoti, lai uzlabotu pacientu aprūpi, apkalpošanas kvalitāti un pacienti šeit justos labi. Būsim pateicīgi par Jūsu viedokli un darbu, aizpildot anketu.


Stacionāri ārstēto pacientu aptauja
SIA „Madonas slimnīca” ārstējāties:
pirmo reizi
atkārtoti

Kā Jūs nonācāt slimnīcā?
Ieradāties bez norīkojuma pats pēc savas iniciatīvas ar sūdzībām par veselības stāvokli
Jūs nogādāja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ("ātrā palīdzība")
Ieradāties pats ar speciālista norīkojumu

Cik ilgu laiku pavadījāt uzņemšanas nodaļā līdz ārsts veica Jūsu apskati?
Nebija jāgaida, apskate tika veikta nekavējoties
10 minūtes
30 minūtes
60 minūtes
no 2h-5h

Lūdzu, novērtējiet Uzņemšanas nodaļas ārsta darbu
Informēja par ārstniecības ilgumu
Izmeklēšanu veica laipni un rūpīgi
Saprotami izskaidroja ārstēšanas turpmāko gaitu

Kurā nodaļā Jūs ārstējāties?
dzemdību
ķirurģijas
terapijas
bērnu
ginekoloģijas
traumatoloģijas
neiroloģijas
infekciju slimību
anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļā

Vai Jūs apmierināja veselības aprūpe nodaļā?


daļēji

Vai Jūs saņēmāt atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem un nepieciešamo informāciju?


daļēji

Vai ārsti Jums veltīja pietiekamu uzmanību?Vai māsas Jums veltīja pietiekamu uzmanību?Vai pārējais personāls Jums veltīja pietiekamu uzmanību?Vai Jūs apmierināja Ārsta attieksme pret Jums kā pret pacientu?Vai Jūs apmierināja Māsas attieksme pret Jums kā pret pacientu?Vai Jūs apmierināja māsas palīga attieksme pret Jums kā pret pacientu?Vai Jūs apmierināja vecmātes attieksme pret Jums kā pret pacientu?Vai nodaļā tika nodrošināts klusums un drošība?Vai Jūs apmierināja tīrība un kārtība nodaļā?Vai ēdināšana bija kvalitatīva un Jūs apmierināja?Jūsu priekšlikumi situācijas uzlabošanai: