You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
126162

Atklāta Cerntrālās laboratorijas filiāle Madonas slimnīcā
23.08.2022


Šodien Madonas slimnīcas telpās tika oficiāli atklāta Centrālās laboratorijas filiāle. Interesenti varēja aplūkot gan iekārtas, gan renovētās telpas un iepazīties ar laboratorijas darbu kopumā. 
Svinīgajā atklāšanā piedalījās Centrālās laboratorijas valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa: “Man ir ļoti liels prieks šodien būt šeit Madonā. Jo ar Madonu manai ģimenei ir arī ciešāka saistība – mans vīrs ir no šīs skaistās, sirsnīgās pilsētas. Gribu pateikt slimnīcas vadībai paldies par pieņemto lēmumu, kas deva iespēju šeit būt un strādāt kopā ar ļoti jauku kolektīvu. Tagad visi Madonas novada iedzīvotāji ir arī mūsu laboratorijas klienti un pacienti. Mēs visi esam komanda. Mēs esam vienīgā laboratorija Latvijā, kurai ir tik plašs filiāļu tīkls, kas savukārt nodrošina klientiem iespēju tuvāk, ērtāk, ātrāk  nodot sev vajadzīgās analīzes un iespējami ātri saņemt vajadzīgos rezultātus. Es kā ļoti aizņemts cilvēks ikdienā, saprotu, ko nozīmē ērtums un kvalitatīvs pakalpojums vienuviet. Ir jāiet laikam līdz un jādomā, kā ir ērtāk un labāk klientam. Mūsu attīstība un  izaugsme ir iespējama tikai domājot par pacientu.”
Sveicēju vidū bija arī Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Zigfrīds Gora: ”Mēs, kā Madonas novada pašvaldība, esam ļoti priecīgi, ka šajos sarezģītajos laikos nevis tikai kaut ko slēdz, bet arī saglabā un attīsta. Jūs ar savu klātbūtni tikai stiprinat šo slimnīcas kapacitāti un pieejamību pacientam. Komandas darbs ir tas virzītājspēks, kas saglabā kvalitatīvu pakalpojumu un arī  attīsta slimnīcu kopumā. Paldies, ka spējāt atrast kopīgu valodu, kopīgus mēķus, lai šo laboratoriju šeit saglabātu. Paldies arī slimnīcas vadībai par šo lēmumu un izšķiršanos nodot laboratoriju  ārpakalpojumā.” 
Esam patiesi priecīgi, ka kopā ar Centrālo laboratoriju ir izdevies saglabāt pakalpojumu slimnīcas telpās un ticam  produktīvai, kvalitatīvai un uz attīstību tendētai sadarbībai turpmāk.  
      Atpakaļ