You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūras uzlabošana
28.08.2018


Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”, lai nodrošinātu atbilstošu pakalpojumu sniegšanu un uzlaboto esošo infrastruktūru slimnīcā, 2018. gada 20. jūnijā iesniedza projekta iesniegumu “Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūras uzlabošana”, Ident. Nr. 9.3.2.0/18/I/022 darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešās kārtas projektu konkursā. 

Projekta mērķis - Uzlabot un modernizēt esošo Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūru, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, projektā ir paredzēts iegādāties:

1.      Jaunu diagnostikas aparatūru:

         1.1.Stacionāru digitālo rentgena iekārtu;

         1.2.Ultrasonogrāfijas iekārtu;

         1.3.Digitālo mamogrāfijas iekārtu;

         1.4.Anestēzijas iekārtu ar monitoru;

2.      Aprīkojumu:

         2.1.Funkcionālās diagnostikas kabineta aprīkojumu ambulatorai nodaļai;

         2.2.Aprīkojumu atjaunotajai bērnu nodaļai;

         2.3.Operāciju galdu.

Savukārt infrastruktūras uzlabošanai ir paredzēts veikt būvdarbus esošajās slimnīcas telpās ar mērķi paplašināt ambulatoro nodaļu un izveidot mūsdienām atbilstošu un modernizētu bērnu nodaļu.

Projekta kopējās izmaksas EUR  1 100 929, 00.

Ņemot vērā, ka projekta pieteikums vēl nav apstiprināts un tas atrodas izvērtēšanā,  Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” ir uzsākusi īstenot projekta aktivitātes. 

08. 08. 2018.  ir izsludināts iepirkums stacionārās digitālās rentgena iekārtas iegādei.

13.08.2018. ir noslēgts līgums ar Indru Kārkliņu par projekta vadītājas pienākumu pildīšanu projekta īstenošanas laikā.


Informāciju sagatavoja:
SIA “Madonas slimnīca" projektu vadītāja Indra Kārkliņa

      Atpakaļ