You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Koaguloģijas reaģentu piegāde
29.10.2018


Iepirkuma id.Nr.: MNP SIA MS 2018/17

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.10.2018., plkst.11.00.

Rezultāti: Līgums tiks slēgts ar "Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle",reģ.Nr. 40103906527 , līgumcena 15410,00 EUR bez PVN.   Lēmums      Līgums


      Atpakaļ