You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Medicīnas ierīču kalibrēšanas, verificēšanas, elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes
14.02.2017


Iepirkuma identifikācijas Nr.: MNP SIA MS 2017/2

Rezultāti:

1.daļa "I un II drošības grupas medicīnas ierīču elektrodrošības un funkcionālā pārbaude" -  SIA „RoLa”, Reģ.Nr.40003064041; Līgumcena – Eur 3131,00 bez 21% PVN.

2.daļa "Metroloģiskā verificēšana un kalibrēšana"- SIA “TERMES”, Reģ.Nr.40003438184; Līgumcena – Eur 711,00 bez 21% PVN.

3.daļa "Rentgendiagnostisko iekārtu pārbaudes" - SIA „INLAB”, Reģ.Nr.40103522689; Līgumcena – Eur 3 922,48 bez 21% PVN.

Lēmums       Līgums      Vienošanās


      Atpakaļ