You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Projekta vadības pakalpojumu sniegšana projektam “Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” infrastruktūras uzlabošana
06.08.2018


Iepirkuma id.Nr.: MNP SIA MS 2018/11/ERAF

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.08.2018., plkst.11.00.

Rezultāti: Uzvarētājs - Indra Kārkliņa, līgumcena EUR 18 319,70 bez PVN.


Lēmums      Līgums      Vienošanās
      Atpakaļ