You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Tirgus izpētes arhīvs 2020
10.12.2020


2020.gads

***

Tirgus izpēte "Autogāzes iegāde", id.Nr. MNP SIA MS 2020/36.

Līgums tiks slēgts ar SIA "Latvijas Propāna gāze", reģistrācijas nr. 40003493561.

***

Tirgus izpēte "Ķirurģisko instrumentu iegāde operāciju zāles vajadzībām", id.Nr.MNP SIA MS 2020/34 

Līgums tiks slēgts ar SIA "B.Braun Medical", reģistrācijas Nr. 40003277955, līgumcena EUR 4598,00 bez PVN.

***

Tirgus izpēte "Elektrokardiogrāfa  iegāde", id.Nr.MNP SIA MS 2020/35 

Līgums tiks slēgts ar SIA “NMS Elpa”, reģistrācijas Nr. 40003348336, līgumcena EUR 3516,00 bez PVN.

***

Tirgus izpēte "Ķirurģisko instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtas iegāde", id.Nr.MNP SIA MS 2020/33 

Līgums tiks slēgts ar SIA “A.Medical”, reģistrācijas Nr. 40103599415, līgumcena EUR 9990,00 bez PVN.

***

Tirgus izpēte "Elektriskā tvaika katla piegāde un uzstādīšana virtuves vajadzībām", id.Nr.MNP SIA MS 2020/30 

Līgums tiks slēgts ar SIA "Inkomercs K", reģistrācijas Nr.40103144127, līgumcena EUR 1491,74 bez PVN.

***

Tirgus izpēte "Vistas gaļas piegāde", id.Nr.MNP SIA MS 2020/29 

Rezultāts: līgums tiks slēgts ar SIA "Sanitex", reģistrācijas Nr. 40003166842, līgumcena EUR 1320,00 bez PVN (24 mēnešiem).

***

Tirgus izpēte "Bronhoskopa piegāde", id.Nr.MNP SIA MS 2020/27 

Rezultāts: līgums tiks slēgts ar SIA „Arbor Medical Korporācija”, reģistrācijas Nr. 40003547099, līgumcena EUR 7200,00 bez PVN.

***

Tirgus izpēte "Trauku mazgājamās mašīnas piegāde", id.Nr. MNP SIA MS 2020/20 

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "PROF ROSTULS", reģistrācijas Nr.40103667374, līgumcena EUR 1750,00 bez PVN.

***

Tirgus izpēte "Veļas žāvētāja un veļas gludināšanas ruļļa piegāde", id.Nr. MNP SIA MS 2020/19 

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "GRANDUS", reģistrācijas Nr.50103108221, līgumcena EUR bez PVN - veļas zāvētājs 2995,00, veļas gludināšanas rullis 2684,00 (1,25 m).

***

Tirgus izpēte "Darba apģērba un apavu piegāde", id. Nr.MNP SIA MS 2020/16 

Rezultāts

***

Tirgus izpēte "Operācijas zāles aprīkojuma piegāde", id.Nr. MNP SIA MS 2020/15 

Rezultāts:  slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģ.Nr. 40003547099, kopējā līgumcena EUR 5415,00 bez PVN (daļa Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.6, Nr.7). Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “A.Medical”, reģ.Nr. 40103599415, kopējā līgumcena EUR 1631,40,00 bez PVN (daļa Nr.4 un Nr.5.). 

***

Tirgus izpēte "Bruģakmens laikuma izbūve", id Nr. MNP SIA MS 2020/13

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Hydra Baltic", reģistrācijas Nr.45403033860, līgumcena EUR 4762,48 bez PVN.

***

Tirgus izpēte "Ūdensvada atzara, 4 kanalizācijas aku un trases remontdarbi", id.Nr. MNP SIA MS 2020/10

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Hydra Baltic", reģistrācijas Nr.45403033860, līgumcena EUR 7747,10 bez PVN.

***

Tirgus izpēte "Elektrokoagulatora piegāde", id.Nr. MNP SIA MS 2020/9 

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Mediq Latvija", reģistrācijas Nr.40103295181, līgumcena EUR 3674, 00 bez PVN.

***

Tirgus izpēte "Ķirurģiskā sūkņa piegāde" , id Nr. MNP SIA MS 2020/8

Reziltāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Arbor Medical Korporācija", reģistrācijas Nr. 40003547099, līgumcena EUR 2798,oo bez PVN. 

***

Tirgus izpēte "Medicīnas ierīču elektrodrošibas un funkcionālās pārbaudes, kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojums", id.Nr. MNP SIA MS 2020/7

Rezulāti:

-     Iepirkuma priekšmeta 1. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „INLAB”, kopējā līgumcena EUR 5699,67 bez PVN. 

-          Iepirkuma priekšmeta 2. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „B.Braun Medical”, kopējā līgumcena EUR 792,00 bez PVN, jo pretendents ir hemodialīzes iekārtu ražotāja pilnvarotais pārstāvis. 

-          Iepirkuma priekšmeta 3. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „V& V VentMet laboratorija”, kopējā līgumcena EUR 366,75 bez PVN. 

-          Iepirkuma priekšmeta 4. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „INLAB”, kopējā līgumcena EUR 2880,43 bez PVN. 

***
Tirgus izpēte "Termometra, veļas ratu un ēdiena sadales ratu piegāde" , id.Nr. MNP SIA MS 2020/5/ERAF

Rezultāts: LĪgums tiks slēgts ar SIA "NMS Elpa", reģistrācijas Nr. 40003348336, līgumcena EUR 492,00 bez PVN.

***

Tirgus izpēte "Gaļas produktu piegāde", id. Nr. MNP SIA MS 2020/6

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA ”Rēzeknes gaļas kombināts”, reģistrācijas Nr.42403012397.

***

Tirgus izpēte "Par klīniskā audita veikšanas pakalpojumu medicīniskajā radiodiagnostikā", id.Nr. MNP SIA MS 2020/3

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA ”INLAB”, reģistrācijas Nr. 40103522689, līgumcena EUR 3235,20 bez PVN. 

***

Tirgus izpēte "Insuflatora piegāde", id.Nr.MNP SIA MS 2020/4

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar Ārvalsts komersanta filiāle ”Olympus Sverige Aktiebolag  filiāle Latvijā”, reģistrācijas Nr. 40103938382, līgumcena EUR 6419.03 bez PVN. 

***

Tirgus izpēte "Operāciju lampas piegāde un uzstādīšana", id.Nr.MNP SIA MS 2020/1 

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Arbor Medical Korporācija", reģistrācijas Nr.40003547099, līgumcena EUR 11 500,00 bez PVN. 

***

Tirgus izpēte "Dārzeņu piegāde", id.Nr.MNP SIA 2019/22

Rezultāts: līgums tiks slēgts ar ZS "Sviķi", reģistrācijas Nr. 47101000296, līgumcena 24 mēnešiem: līdz EUR 9999,99 bez PVN.

***



      Atpakaļ