You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Tirgus izpētes arhīvs 2022
04.01.2023


2022.gads

 ***

Tirgus izpēte „Energoaudita veikšana Madonas novada pašvaldības SIA „Madonas slimnīca” vajadzībām”, identifikācijas Nr. Madonas novada pašvaldības SIA „Madonas slimnīca” 2022/9/6.9/T

Līgums tiks slēgs ar SIA “Prāna Ko”, reģistrācijas Nr. 40003277283,  līgumcena EUR 9999,99 bez PVN 

*** 

Tirgus izpēte Darba apģērba un apavu piegāde”, identifikācijas Nr. MNP SIA “Madonas slimnīca” 2022/10/6.9/T

Līgums tiks slēgs ar SIA energi, reģistrācijas Nr. 40203243580,  līgumcena EUR 3400,00 bez PVN. 

***

Tirgus izpētē „Fizioterapijas kabineta un tam pieguļošo telpu remonts (2.stāvs)”

Līgums tiks slēgs ar SIA “HETA-Būve”, reģistrācijas Nr. 45403014022,  līgumcena EUR 18 979,28 bez

PVN. 

***

Tirgus izpētē „Ārējā elektroapgāde Rūpniecības ielā 38, Madonā, Madonas  novadā”, identifikācijas Nr. MNP SIA Madonas slimnīca 2022/17/6.9/T

Līgums noslēgts ar SIA "IM projects", reģistrācijas Nr. 45403057553,   līgumcena 13735,89 EUR bez PVN.

*** 

 Tirgus izpēte: Medicīniskā UltraHD monitora piegāde, identifikācijas Nr. MNP SIA MS 2022/20/6.9/T.

Līgums noslēgts ar “Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā”, reģistrācijas Nr. 40103938382,

līgumcena 6350,40 EUR bez PVN.

***

Tirgus izpēte: Mobilās operāciju lampas piegāde un uzstādīšana, identifikācijas Nr. MNP SIA MS 2022/21/6.9/T.

Līgums noslēgts ar SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģistrācijas Nr. 40003547099,  līgumcena 6690,00

EUR bez PVN. 

***

Tirgus izpēte: Nelaimes gadījumu apdrošināšana uzņēmuma darbiniekiem, identifikācijas Nr. MNP SIA MS 2022/26/6.9/T.

Līgums noslēgts ar "BALTA" AAS, reģistrācijas Nr. 40003049409,  līgumcena 4651,20 EUR bez PVN.

***

Tirgus izpēte: Uroloģijas kabineta aprīkojuma piegāde, identifikācijas Nr. MNP SIA MS 2022/27/6.9/T.

Līgums noslēgts ar “Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā”, reģistrācijas Nr. 40103938382,

līgumcena 5464,69 EUR bez PVN. 

***

Tirgus izpēte: Artroskopijas ierīces – Šeivera rokas motora piegāde, identifikācijas Nr. MNP SIA MS 2022/29/6.9/T.

Līgums noslēgts ar SIA “Artropulss”, reģistrācijas Nr. 40003640284,  līgumcena 4105,00 EUR bez PVN.

***

Tirgus izpēte: Vispārceltniecības darbi – telpu remonts, identifikācijas Nr. MNP SIA MS 2022/30/6.9/T.

Līgums noslēgts ar SIA „HETA-Būve”, reģistrācijas Nr. 45403014022,  līgumcena 5865,42 EUR bez PVN. 
      Atpakaļ