You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Būvuzraudzības veikšana Madonas slimnīcas telpu vienkāršotas atjaunošanas darbiem Rūpniecības ielā 38, Madonā, Madonas novadā, LV 4801
20.02.2019


Iepirkuma Id.Nr.:  MNP SIA MS 2019/2/ERAF

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Skaidrītes Zepas birojs" , līgumcena EUR 3836,24 bez PVN.

Lēmums       Līgums


      Atpakaļ